COVID-19 Sociale initiatieven

Het subsidieplafond (beschikbare budget) voor deze regeling is bereikt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 


De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 raken onze Gelderse samenleving diep. Hoewel we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, stimuleren we initiatieven om toch met elkaar in contact te komen of te blijven, onder het motto #zorgvoorelkaar. Bij deze regeling was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 maatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, opzetten van thuishulp.

De volledige tekst van de regeling vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.15 Sociale Initiatieven COVID-19.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.