Regionale sporttalentenprogramma’s

Wilt u een regionaal sporttalentenprogramma of regionaal multi-sporttalentenprogramma (verder) ontwikkelen en uitvoeren met een looptijd van minimaal 3 jaar? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Sportbonden, gemeenten en rechtspersonen die de beoefening van sport als doel hebben, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen van een regionaal sporttalentenprogramma of multi-sporttalentenprogramma.

Voorwaarden

Voor een regionaal sporttalentenprogramma of een regionaal multi-sporttalentenprogramma is het nodig dat:

  • tenminste 15 sporttalenten die een Olympische sport beoefenen, worden opgeleid om te kunnen deelnemen aan nationale topsportprogramma’s;
  • het programma een kwalitatief hoogwaardig en veilig ontwikkelingsplan omvat;
  • structureel aandacht wordt besteed aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de talenten;
  • het programma op de betreffende sport of sporten toegesneden leerlijnen heeft voor sportgenerieke thema’s als voeding, prestatiegedrag en anti-doping, gebaseerd op de generieke leerlijnen van NOC*NSF;
  • een stabiel management voor het programma is gewaarborgd;
  • het programma wordt uitgevoerd door trainers en coaches die minimaal beschikken over het kwalificatieprofiel trainer-coach 3 van de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF;
  • het programma in het meerjarenopleidingsplan van de sportbond of sportbonden past.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • met tenminste 5 sportclubs in Gelderland samenwerkt om de jeugdopleiding bij deze clubs te verbeteren;
  • de Gedragscode voor trainer/coaches en begeleiders van het Centrum Veilige Sport Nederland onderschrijft en daarnaar handelt;
  • bij de Stichting Topsport Gelderland advies heeft ingewonnen over de kwaliteit van het programma.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 , paragraaf 6.44, Regionale Sporttalentenprogramma’s.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 45.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u degene toestemming geven via ketenmachtiging.  

Als u heeft ingelogd komt u terecht bij het aanvraagformulier Regionale sporttalentenprogramma’s. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31-12-2023

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 193 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Dit Format projectplan Regionale Talentenprogramma’s (Word 49 kB) kan u bij de voorbereiding helpen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier  of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.