Regio Deals Foodvalley en Veluwe

Wilt u met uw project een bijdrage leveren aan de beoogde resultaten van de Regio Deal Foodvalley of de Regio Deal Veluwe? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het onderdeel proeffabrieken binnen de Regio Deal Foodvalley.
  • projecten die bijdragen aan de doelen van de Regio Deal Veluwe.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:     

  • het regionaal adviesorgaan voor de Regio Deal Foodvalley of Regio Deal Veluwe een positief advies heeft gegeven over uw project. Dit advies moet u meesturen met uw aanvraag.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, (paragraaf 2.17 Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u E-herkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Subsidie Regiodeal Foodvalley of Regiodeal Veluwe. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 135 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Extra informatie en tips

Lees ook:         

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.