POP3 Professionalisering korte voorzieningsketens

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen.


In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, komt er subsidie beschikbaar. Heeft u een initiatief om een korte voorzieningsketen op een hoger plan te brengen? Dan kunt u tussen 1 april 2021 en 20 mei 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie

Een samenwerkingsverband van in elk geval een streekproducent, een gemeente en een afnemer (rechtspersoon) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Met deze subsidie willen we bestaande initiatieven ondersteunen om verder te professionaliseren en de samenwerking te versterken. U kunt subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een projectplan dat is gericht op innovatie door professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen en/of de uitvoering daarvan.

Bij initiatieven kunt u denken aan plannen voor gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe afnemers of aanzienlijke verbetering in de bedrijfsvoering.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 streekproducent, 1 gemeente en 1 afnemer (rechtspersoon).
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u hier lezen.

Maximale bijdrage

In totaal is een bedrag van € 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is minimaal € 35.000. De maximale hoogte van de subsidie hangt af van het aantal gemeenten binnen het samenwerkingsverband. Voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan kunt u maximaal € 100.000 subsidie krijgen als er 4 of meer gemeenten meedoen. Voor het uitvoeren van een innovatieproject is dit maximaal € 140.000. Als u  subsidie aanvraagt voor zowel het formuleren van een projectplan als voor het uitvoeren van een innovatieproject, dan is de subsidie maximaal € 140.000.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen.

Behandeling van uw aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 1 april 2021 09.00 uur tot en met 20 mei 2021 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting), zijn ingediend. Deze sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd.

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Het kan voorkomen dat vanwege het subsidieplafond niet alle projecten gehonoreerd kunnen worden. De projecten met de meeste punten worden als eerste gehonoreerd. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.