POP3 Jonge Landbouwersregeling Gelderland 2020

Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen.


Wilt u als jonge landbouwer duurzaam investeren in uw bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 7 december 2020.

Voor wie

Jonge landbouwers tot 40 jaar die bedrijfshoofd zijn van een landbouwbedrijf kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • fysieke investeringen om uw onderneming te verduurzamen. Het gaat om investeringen waarmee u een bijdrage levert aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap, de ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de investering voorkomt op de investeringslijst die deel uitmaakt van deze regeling (dit is bijlage 1 van het openstellingsbesluit).
  • u niet al eerder subsidie voor een andere investering binnen deze regeling heeft aangevraagd.
  • u op het moment dat u de aanvraag indient, niet ouder bent dan 40 jaar.
  • u nog geen verplichtingen bent aangegaan voordat u subsidie aanvraagt.

Voor de volledige tekst van de voorwaarden verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers POP3, Gelderland 2020.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van de RVO vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor deze subsidie, hulpmiddelen die u bij de voorbereiding van uw aanvraag kunnen helpen en een overzicht van meest gestelde vragen. Deze informatie wordt 1 week voorafgaand aan de openstelling van de regeling op de RVO-website geplaatst.

Let op: U doet de aanvraag op naam van de aanvrager, dus met DigiD op het persoonlijk relatienummer. Bij de aanvraag vult u het KvK-nummer in van het landbouwbedrijf waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit kan bijvoorbeeld de maatschap zijn.

Behandeling van uw aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.