POP3 Innovatie Kalverhouderij

Heeft u een slim idee om de uitstoot van schadelijke stoffen in de kalverhouderij te verminderen en wilt u dit met effectmeting aantonen? Dan kunt u tussen 3 mei 2021 en 12 juli 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie

Een samenwerkingsverband van in elk geval een vleeskalverhouderij en een andere partij.

Waarvoor

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, economie en het produceren van ons voedsel. We werken aan een duurzame toekomst voor de Gelderse boeren en tuinders. Het verminderen van de uitstoot van ammoniak levert daar een bijdrage aan. Met deze subsidie krijgen vleeskalverhouders de mogelijkheid om te investeren in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieproject dat bestaat uit de volgende fasen:

  1. Investeringen in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting voor een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
  2. Het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

U kunt subsidie krijgen voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij;
  • de innovatie naar verwachting leidt tot meer dan 50% ammoniakreductie;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op overheid.nl lezen.

Maximale bijdrage

In totaal is een bedrag van € 10.680.000 beschikbaar. De maximale hoogte van de subsidie voor fysieke investeringen in een stalsysteem is € 300.000 per vleeskalverhouderij, met een maximum van € 1.200.000 per aanvraag. Voor het meten van het effect van de investeringen op de stalemissies kunt u maximaal € 120.000 per vleeskalverhouderij krijgen, met een maximum van € 480.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

Vanaf 3 mei 2021 kunt u subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen:

Behandeling van uw aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 3 mei 2021 09.00 uur tot en met 12 juli 2021 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting), zijn ingediend. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. De projecten met de meeste punten, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Als het subsidieplafond is bereikt, kan het voorkomen dat er niet voor alle ingediende projecten subsidie is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.