Erfgoed, Onderzoek functioneel gebruik erfgoed

Wilt u onderzoek doen naar het verbeteren van het gebruik van uw erfgoed? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Alleen de eigenaar of rechthebbende van het erfgoed kan subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een onderzoek dat is gericht op de uitvoering van een eventuele restauratie van erfgoed. Waarbij de restauratie wordt ingezet ter verbetering van het functioneel gebruik van erfgoed, toegankelijkheid of vermindering van het energieverbruik. Onderzoeksprojecten kunnen variëren van een haalbaarheidsstudie, waardestellend onderzoek voor cultuurhistorische waardebepaling tot ontwikkelstudies van een erfgoed. Ook kunnen nieuwe vormen van samenwerking en procesondersteuning voor complexe projecten onderwerp zijn van een onderzoeksproject.

Let op: de subsidieregeling is momenteel alleen opengesteld voor het onderdeel ‘onderzoek’. Er wordt ook gewerkt aan een nadere invulling van de ondersteuning voor de uitvoering van het restaureren van erfgoed.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • Het onderzoek nog niet is uitgevoerd.
  • Er een onderzoeksplan aanwezig is waarin helder beschreven is wat het doel van het onderzoek is en hoe dat wordt uitgevoerd.
  • Offertes aanwezig zijn van -voor het onderzoek in te schakelen- derden.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.4, artikel 1, lid d: onderzoek.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 75% van de kosten van de subsidiabele activiteit, met een subsidiebedrag van:

  • minimaal € 3.000 en
  • maximaal € 50.000

Vooroverleg

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is vooroverleg essentieel om tot een goede digitale aanvraag te komen. Wij bevelen dit dan ook dringend aan. In verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 vinden er op dit moment geen fysieke afspraken plaats.

Wilt u gebruik maken van ons digitale spreekuur? U kunt zich hiervoor aanmelden. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u Digid of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u automatisch terecht bij het juiste aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april 2020 om 10.00 uur tot en met 30 september 2020 om 16.00 uur. Om uw aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier nu al beschikbaar. U kunt uw aanvraag pas verzenden vanaf 1 april 2020 om 10.00 uur.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 123 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen.

Let op: dat de eHerkenning die u gebruikt bij het indienen van de aanvraag ook toebehoort aan de beoogde ontvanger van de subsidie (de ‘aanvrager’).

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.