Natuurinclusieve Landbouw

Heeft u een goed projectidee waarbij zoveel mogelijk landbouwers bereikt worden die een veranderingsproces willen in gaan naar een duurzaam en natuurinclusief grondgebonden landbouwbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers gericht op duurzaam en natuurinclusief ondernemen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Natuurinclusieve Landbouw 2018.
Let op:

U kunt alleen een subsidie aanvragen wanneer uw organisatie aantoonbaar over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel beschikt om de activiteit uit te voeren.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aanvragen via pop3-webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan!

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 24 september 2018 tot en met 26 november 2018.  

Relevante informatie en tips

We organiseren een informatiebijeenkomst voor aanvragers op dinsdag 21 augustus 2018 van 15.00 tot17.00 uur in het Huis der Provincie.

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.