MIT R&D samenwerkingsprojecten

Wilt u samen met 1 of meer andere mkb-ondernemingen een research & development-project opzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

MKB-ondernemingen in samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt deze subsidie aanvragen als u als MKB-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele ontwikkeling, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren. De activiteiten moeten passen binnen 1 van de volgende topsectoren:

 • High Tech Systems & Materialen en ICT
 • Agri & Food
 • Life Sciences & Health
 • Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunende sector.

Heeft u een project in een andere sector? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het landelijk vangnet van RVO.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u voor deze aanvraag samenwerkt met 1 of meer MKB-ondernemingen;
 • geen van de deelnemende ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;
 • meer dan 50% van de subsidiabele kosten van deelnemende ondernemingen met een vestiging in Gelderland komt;
 • uw project binnen 6 maanden na subsidieverlening start en binnen 2 jaar is afgerond:
 • u voor deze activiteit nog geen subsidie heeft ontvangen van een andere overheid.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als deze niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

De volledige tekst van de regeling en de criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het subsidieportaal. De sluitingsdatum is op 10 september 2020 om 17.00 uur.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Dient een intermediair de aanvraag voor u in? Denk er dan aan om ketenmachtiging te regelen.

Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.560.000 beschikbaar. Dit geld verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat wij alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum van 10 september 2020 17.00 uur binnen zijn. Als hulpmiddel hebben wij de Checklist verplichte bijlagen (PDF 117 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen, zijn opgenomen. Verder kunt u het Format projectplan MIT-R&D samenwerkingsprojecten (Word 332 kB) downloaden om uw aanvraag voor te bereiden. Ten slotte adviseren wij u om het Format samenwerkingsovereenkomst MIT R&D (Word 318 kB) met uw partner(s) in te vullen en mee te sturen. Al deze bijlagen moet u bij uw aanvraag uploaden.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.