MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. 

Begin december 2021 maken we bekend welke ingediende aanvragen subsidie ontvangen. Alle aanvragers krijgen hierover bericht.  


Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een research & development-project opzetten? Dan kunt u vanaf 1 juni 2021 om 9.00 uur subsidie aanvragen. Er is 1 belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaande jaren: uw plannen moeten passen binnen 1 van de volgende Kennis- en Innovatieagenda’s:

 • Energie en Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een R&D Samenwerkingsproject.  

Voor wie

Mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt deze subsidie aanvragen als u als mkb-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele ontwikkeling, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren.

We vinden het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We hebben 6 maatschappelijke uitdagingen benoemd, die zijn verwoord in 6 Kennis en Innovatie-agenda’s. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op de website Topsectoren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u voor deze aanvraag samenwerkt met 1 of meer mkb-ondernemingen;
 • geen van de deelnemende ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;
 • meer dan 50% van de subsidiabele kosten van deelnemende ondernemingen met een vestiging in Gelderland komt;
 • uw project binnen 6 maanden na subsidieverlening start en binnen 2 jaar is afgerond:
 • u voor deze activiteit nog geen subsidie heeft ontvangen van een andere overheid.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als dit niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De volledige tekst van de regeling en de criteria waarop we uw aanvraag beoordelen, vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 4.000.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie vanaf 1 juni 2021 aan via het subsidieportaal. Om u goed voor te kunnen bereiden, is het aanvraagformulier nu alvast beschikbaar. De sluitingsdatum is op 10 september 2021 om 17.00 uur.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Dient een intermediair de aanvraag voor u in? Denk er dan aan om ketenmachtiging te regelen. Anders is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Als hulpmiddel stelden we de Checklist verplichte bijlagen (PDF 117 kB) op. Hierin staan alle benodigde bijlagen die we willen ontvangen. Verder kunt u het Format projectplan MIT-R&D samenwerkingsprojecten (Word 332 kB) downloaden om uw aanvraag voor te bereiden. Dit is een verplicht format. Ten slotte adviseren we u om het Format samenwerkingsovereenkomst MIT R&D (Word 318 kB) met uw partner(s) in te vullen en mee te sturen. Al deze bijlagen kunt u in het aanvraagformulier uploaden.

Behandeling aanvraag

Het beschikbare subsidiebudget verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen tegelijk in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum van 10 september 17.00 uur binnen zijn.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.