MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.  

Op deze pagina vindt u onder het kopje ‘Behandeling aanvraag’ een overzicht met nummers van projecten die subsidie ontvangen en projecten die zijn afgewezen. Alle aanvragers krijgen hierover bericht. 

In juni 2022 is er een nieuwe openstelling van de MIT R&D Samenwerkingsprojecten regeling voor innovatieve initiatieven.  

Informatie daarover komt rond april 2022 beschikbaar op deze website. Houd deze pagina dan ook goed in de gaten. 


Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een research & development-project opzetten? Dan kunt u vanaf 1 juni 2021 om 9.00 uur subsidie aanvragen. Er is 1 belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaande jaren: uw plannen moeten passen binnen 1 van de volgende Kennis- en Innovatieagenda’s:

 • Energie en Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een R&D Samenwerkingsproject.  

Voor wie

Mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt deze subsidie aanvragen als u als mkb-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele ontwikkeling, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren.

We vinden het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We hebben 6 maatschappelijke uitdagingen benoemd, die zijn verwoord in 6 Kennis en Innovatie-agenda’s. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op de website Topsectoren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u voor deze aanvraag samenwerkt met 1 of meer mkb-ondernemingen;
 • geen van de deelnemende ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;
 • meer dan 50% van de subsidiabele kosten van deelnemende ondernemingen met een vestiging in Gelderland komt;
 • uw project binnen 6 maanden na subsidieverlening start en binnen 2 jaar is afgerond:
 • u voor deze activiteit nog geen subsidie heeft ontvangen van een andere overheid.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als dit niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De volledige tekst van de regeling en de criteria waarop we uw aanvraag beoordelen, vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 4.000.000. 

Behandeling aanvraag

In het overzicht ranking MIT RD 2021 (PDF 20 kB) ziet u welke projecten subsidie ontvangen en welke niet. Alle projecten onder aan de dubbele streep (in het rood gearceerd) moeten we helaas afwijzen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Alle aanvragers ontvangen een bericht. 

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.