MIT Haalbaarheidsprojecten

Heeft u als MKB-er plannen om duurzaam te innoveren binnen de actuele maatschappelijke uitdagingen? Provincie Gelderland stelt de regeling MIT Haalbaarheidsprojecten op 20 april 2021 om 9.00 uur open. Er is 1 belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk dat uw plannen moeten passen binnen 1 van de volgende Kennis- en Innovatieagenda’s:

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

Voor wie

MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

We vinden het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We hebben 6 maatschappelijke uitdagingen benoemd, die zijn verwoord in 6 Kennis en Innovatie-agenda’s. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.12 MIT-Haalbaarheidsprojecten van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. 

Voor uw aanvraag heeft u het Format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject (Word 185 kB)  nodig. Dit is een verplicht format. U kunt dit format alvast downloaden en invullen. Op 20 april 2021 kunt u dit format in het aanvraagformulier uploaden bij uw aanvraag.

U kunt maar voor 1 project subsidie aanvragen. 

Maximale bijdrage

Het vaste subsidiebedrag bedraagt € 20.000. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 1.740.000.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie vanaf 20 april 2021 om 9.00 uur aanvragen. Voor een goede voorbereiding is het aanvraagformulier alvast beschikbaar via het subsidieportaal.

U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. Vanaf 20 april 2021 kunt u de aanvraag echt indienen.

Om in te loggen in het subsidieportaal heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau EH2+. De doorlooptijd om e-herkenning aan te vragen is op dit moment ongeveer 2 weken. Vraag uw inlogmiddel dus op tijd aan als u dit nog niet heeft.

Loting

De ervaring leert dat het subsidiebudget voor deze regeling op de 1e dag wordt overschreden. Door middel van loting bepalen we daarom de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen. Het is dus niet nodig om op 20 april 2021 direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op deze dag tussen 9.00 en 00.00 uur worden ingediend, maken evenveel kans.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het Provincieloket via 026 359 99 99.