Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit

Wilt u met een  inwonersinitiatief aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te vergroten? Of wilt u als vereniging of stichting inwoners hierbij ondersteunen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Inwoners van Gelderland en rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die onder 1 staan. Verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor biodiversiteit kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten 2 en 3.

Waarvoor

Om de biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten, is er veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk, herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.  U kunt voor 3 soorten activiteiten subsidie aanvragen:

1. Het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit vergroten

Als inwoner of rechtspersoon kunt u subsidie  aanvragen voor activiteiten zoals:

  • Planten van inheemse bomen, struiken en planten;
  • Maatregelen om inheemse diersoorten te ondersteunen (zodat deze diersoorten voedsel kunnen vinden, zich kunnen voortplanten en opgroeien)
  • Uitvoeren van beheermaatregelen zoals snoeien, maaien en dunnen.

2. Het stimuleren van inwoners om de biodiversiteit in hun leefomgeving te vergroten

Verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor biodiversiteit kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Organiseren van bijeenkomsten en werkdagen;
  • Ontwikkelen en verspreiden van informatiemateriaal
  • Geven van voorlichting

3. Verstrekken van financiële bijdragen aan inwonersinitiatieven om de biodiversiteit in hun leefomgeving te vergroten.

Geef in het aanvraagformulier duidelijk aan voor welke van deze activiteiten u subsidie aanvraagt. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidieregeling verschillen per activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.12 Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit.

Maximale bijdrage

De subsidie onder activiteit 1 en 2 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidie voor activiteit 3 verlenen we alleen  als de aanvrager  per inwonersinitiatief maximaal € 5000 bijdraagt en het inwonersinitiatief zelf daarop aanvullend  een financiële bijdrage levert van minimaal 35%.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ''Inwonersinitiatieven voor biodiversteit'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 139 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.