Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen

Wilt u bestaande, zelfstandige, sociale huurwoningen in Gelderland verduurzamen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Woningcorporaties met woningbezit in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om  sociale huurwoningen in Gelderland te verduurzamen. Er is subsidie beschikbaar om de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren. Aanvullend hierop kunt u extra subsidie aanvragen voor circulair renoveren en voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • het project is opgenomen op de projectenlijst van één van de zes Gelderse regio’s, samengesteld door vertegenwoordigers van de woningcorporaties uit die regio’s;
 • de woningen in het project bestaande zelfstandige, sociale huurwoningen in Gelderland zijn;
 • iedere woning in het project tenminste drie energielabelklassen stijgt;
 • voor iedere woning in het project tenminste energielabelklasse B wordt bereikt;
 • voor iedere woning in het project wordt aangegeven of:
 • de woning geschikt is voor aansluiting op een warmtenet;
 • er sprake is van een aardgasvrije all-electric oplossing.

U kunt extra subsidie aanvragen voor circulair renoveren als u minimaal twee van de volgende vormen van circulair renoveren toepast. Hierbij telt een vorm pas mee als deze wordt toegepast voor tenminste 50% in gewicht of volume van het betreffende materiaal. De volgende vormen van circulair renoveren zijn mogelijk:

 • hergebruik van materialen door hergebruik in het project zelf;
 • hergebruik van materialen door beschikbaarstelling van materialen uit het project voor hergebruik elders;
 • hergebruik van materialen doordat gebruik van reeds gebruikte materialen;
 • gebruik van natuurlijke materialen, of;
 • gebruik van losmaakbare materialen;

U kunt ook extra subsidie aanvragen voor het nemen van klimaatadaptieve of natuurinclusieve maatregelen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.24 Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 • € 4.000 per woning, voor woningen die van energielabelklasse E of F of G naar tenminste energielabelklasse B gaan;
 • € 3.000 per woning, voor woningen die van energielabelklasse D naar tenminste A, of van C naar tenminste energielabelklasse A+ gaan.
 • De totale subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per project.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd komt u terecht bij het aanvraagformulier Verduurzaming sociale huurwoningen. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen 

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 februari 2022 van 9.00 uur tot 22 februari 2022 16:00 uur.

Om uw aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier nu al beschikbaar. U kunt uw aanvraag pas verzenden vanaf 1 februari 2022 09.00 uur.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 189 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Het format projectsheet dat u bij uw aanvraag nodig heeft, kunt u hier downloaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 20.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. De sluitingsdatum van deze tender is exact op 22 februari 2022 om 16.00 uur.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.