Groene icoonprojecten

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.


Kent u in uw stad of dorp een publieke plek of privé plek die iedereen kan bezoeken en die veel groener kan? Heeft u een ontwerp om van deze plek een groen icoonproject te maken? Tot en met 29 oktober 2021 kunt u met uw ontwerp meedoen aan het 2e onderdeel van de Challenge Groene Icoonprojecten. U maakt dan kans op een geldbedrag van maximaal € 100.000 als uw ontwerp tot de beste 9 groene icoonprojecten behoort.

Voor wie

Gemeenten of een samenwerkingsverband van ten minste 1 gemeente én de grondeigenaar kunnen deze subsidie aanvragen.

Waarvoor

Tot februari 2021 was er subsidie mogelijk voor de ontwerpkosten van een icoonproject. Het 2e deel van de Challenge Groene Icoonprojecten bestaat uit een geldbedrag voor het uitvoeren van uw ontwerp. Vanaf 1 juni 2021 tot en met 29 oktober 2021 kunt u hiervoor een aanvraag indienen en kans maken op een geldbedrag. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ontwerpen.

Op het platform Sprekend Gelderland vindt u meer uitleg en inspirerende voorbeelden.

Criteria en voorwaarden

Om met een projectplan én ontwerp kans te maken op een geldbedrag moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De locatie voor het icoonproject bevindt zich in de bebouwde kom.
  • Voor het uitvoeren van het icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar, dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn.
  • De gemeente en grondeigenaar zijn betrokken bij de plannen.
  • Er is toestemming van de grondeigenaar.
  • Als het klaar is, is het icoonproject gratis open voor publiek.
  • De jury (adviescommissie) beoordeelt het uiteindelijke ontwerp dat u vanaf 1 juni 2021 kunt indienen en waarmee u kans maakt op een geldbedrag voor het uitvoeren van het ontwerp. Deze jury geeft een score aan ieder ingediend ontwerp. Dit doet zij op basis van de 4 criteria:
  1. bijdrage aan klimaatadaptatie;
  2. bijdrage aan biodiversiteit;
  3. bijdrage aan maatschappelijke waarde;
  4. iconische waarde.

De volledige tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.19 Groene icoonprojecten.

Maximale bijdrage

Voor het uitvoeren van de beste 9 groene icoonprojecten is € 900.000 beschikbaar.

De 9 ontwerpen met de hoogste beoordeling van de jury ontvangen een geldbedrag van 50% van de kosten voor de uitvoering, met een minimum van € 30.000 en een maximum van € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie voor het uitvoeren van een groen icoonproject aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'groene icoonprojecten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

De subsidie om een groen icoonproject uit te voeren kunt u vanaf 1 juni 2021 9.00 uur tot en met 29 oktober 2021 16.00 uur aanvragen.

In deze checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 200 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We hebben voor u een format projectplan (Word 42,5 kB) beschikbaar met daarin ook een model voor de begroting die we van u verwachten. Daarnaast kunt u gebruik maken van dit model samenwerkingsovereenkomst (Word 50 kB). U kunt hiervoor ook een andere vorm kiezen. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Het beoordelen van de aanvragen om een groen icoonproject uit te voeren, gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 1 juni 2021 09.00 uur tot en met 29 oktober 2021 16.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort zijn ingediend.

Let op:
Aanvragen die wij uiterlijk 10 werkdagen vóór de sluitingsdatum ontvangen, controleren wij op volledigheid. Als een aanvraag dan niet volledig is, heeft u nog de mogelijkheid om deze aan te vullen vóór de sluitingsdatum. Aanvragen die op de sluitingsdatum zelf binnenkomen, worden niet meer op volledigheid gecontroleerd. Na 29 oktober is het niet meer mogelijk om een aanvraag aan te vullen.

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt.

In februari 2022 maken we bekend welke ontwerpen tot de beste 9 groene icoonprojecten behoren.

Extra informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier. Deze link opent een andere website of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.