Groene icoonprojecten

Kent u in uw stad of dorp een publieke plek of private plek die iedereen kan bezoeken en die veel groener kan? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de ontwerpkosten om van deze plek een groen icoonproject te maken. Daarna kunt u vanaf 1 juni 2021 met uw ontwerp meedoen aan de Challenge Groene Icoonprojecten. U maakt dan kans op een bijdrage van maximaal € 100.000 als uw ontwerp tot de beste 9 groene icoonprojecten behoort.

Voor wie

Gemeenten of een samenwerkingsverband van ten minste 1 gemeente én de grondeigenaar kunnen deze subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwerp, voor de realisatie van het icoonproject of voor beide onderdelen. Voor de subsidie voor het ontwerp, verwerkt u uw idee voor een groen icoonproject in een projectplan. Daarin laat u zien dat het idee aan alle voorwaarden voldoet. Met dit projectplan kunt u een aanvraag indienen om geld te krijgen voor de ontwerpkosten.

Het 2e deel van deze subsidie bestaat uit een bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. Vanaf 1 juni 2021 tot en met 29 oktober 2021 kunt u hiervoor een aanvraag indienen en meedingen voor een bijdrage om uw ontwerp te realiseren. Een onafhankelijk jury beoordeelt de ontwerpen.

Op het platform Sprekend Gelderland vindt u meer uitleg en inspirerende voorbeelden.

Criteria en voorwaarden

Om met een projectplan én ontwerp kans te maken op een bijdrage moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De locatie voor het icoonproject bevindt zich in de bebouwde kom.
  • Voor de realisatie van het icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar, dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn.
  • De gemeente en grondeigenaar zijn betrokken bij de plannen.
  • Er is toestemming van de grondeigenaar.
  • Als het klaar is, is het icoonproject kosteloos toegankelijk voor publiek.
  • Het uiteindelijke ontwerp dat u vanaf 1 juni 2021 kunt indienen en waarmee u kans maakt op een bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp, wordt beoordeeld door een jury (ofwel adviescommissie). Deze jury kent een score toe aan ieder ingediend ontwerp. Dit doet zij op basis van de 4 criteria:
  1. bijdrage aan klimaatadaptatie;
  2. bijdrage aan biodiversiteit;
  3. bijdrage aan maatschappelijke waarde;
  4. iconische waarde.

De volledige tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.19 Groene icoonprojecten.

Maximale bijdrage

De subsidie voor de ontwerpkosten van een groen icoonproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.

De 9 ontwerpen met de hoogste jurybeoordeling ontvangen, na bekrachtiging van Gedeputeerde Staten, een bijdrage van 50% van de realisatiekosten met een minimum € 30.000 en een maximum van € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie voor het ontwerp van een groen icoonproject aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'groene icoonprojecten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Voor subsidies voor het realiseren van een groen icoonproject kunt u vanaf 1 juni 2021 tot en met 29 oktober 2021 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier komt dan beschikbaar.

In deze checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 186 kB)     leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. U kunt gebruik maken van dit model samenwerkingsovereenkomst   
We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.200.000 beschikbaar.

Hiervan is € 300.000 gereserveerd voor de bijdrage in de ontwerpkosten. Als dit plafond is bereikt, kunt u geen projectplan meer indienen. 20 projectplannen kunnen zeker een bijdrage ontvangen en mogelijk meer als niet alle projecten € 15.000 aanvragen.

De 1e 20 projectplannen die voldoen aan de voorwaarden (zoals hierboven beschreven) worden gehonoreerd.

Als u een volledige aanvraag heeft ingediend, maken we uiterlijk na 13 weken bekend of uw projectplan bij de 1e 20 projecten hoort en de bijdrage van 50% aan de plankosten ontvangt.

Voor de uitvoering van de beste 9 groene icoonprojecten is € 900.000 beschikbaar. In december 2021 maken we bekend welke ontwerpen tot de beste 9 groene icoonprojecten behoren.

Extra informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier. Deze link opent een andere website of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.