Gemeentelijke monumenten

Deze regeling is gesloten. U kunt voor 2022 geen subsidie meer aangvragen. Als er informatie bekend is over de subsidiemogelijkheden voor 2023, vindt u die op deze subsidiepagina.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor uw gemeentelijke monumentenregeling.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • in de begroting van de gemeente geld gereserveerd is om gemeentelijke monumenten in stand te houden;
  • de gemeente een geldende verordening voor de instandhouding van haar gemeentelijke monumenten heeft.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.5 Instandhouding gemeentelijke monumenten.

Extra informatie en tips

Lees ook: