Gemeentelijke monumenten

Heeft u als gemeente budget in uw begroting opgenomen om gemeentelijke monumenten in stand te houden? Dan kunt u extra budget aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor uw gemeentelijke monumentenregeling.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • in de begroting van de gemeente geld gereserveerd is om gemeentelijke monumenten in stand te houden;
  • de gemeente een geldende verordening voor de instandhouding van haar gemeentelijke monumenten heeft.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.5 Instandhouding gemeentelijke monumenten.

Maximale bijdrage

We berekenen het subsidiebedrag op basis van alle aanvragen die tot en met 31 december 2021 zijn ingediend. Bij het aanvragen van de subsidie is dus nog niet bekend hoe hoog het subsidiebedrag per gemeente zal zijn. Dit bedraagt maximaal het bedrag dat de gemeente zelf gereserveerd heeft in de gemeentelijke begroting, en is niet meer dan € 124.999.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021, via het subsidieportaal. U komt dan direct in het juiste aanvraagformulier terecht.

Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Extra informatie en tips

Lees ook: