COVID-19 Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

Deze regeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 


Exploiteert u een regionaal museum of een monument met een publieksfunctie? En heeft u te maken gekregen met lagere bezoekersaantallen door de COVID-19 maatregelen en zijn de inkomsten als gevolg daarvan gedaald? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze regeling is bedoeld voor exploitanten van monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Waarvoor

Deze regeling is een overbruggingsmaatregel voor de culturele- en erfgoedsector in de provincie Gelderland. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor misgelopen inkomsten vanwege de afname in betalende bezoekers.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • een regionaal museum exploiteert: dit is een museum dat geregistreerd is bij het Museumregister of dat lid is van de Coöperatie Erfgoed Gelderland en dat op bovenlokaal niveau cultureel erfgoed verzamelt, bewaart, bestudeert en tegen betaling aan het publiek presenteert, of;
  • een monument met een publieksfunctie exploiteert: een Rijks- of gemeentelijk monument dat vanwege haar culturele of erfgoedfunctie tegen betaling voor het publiek is opengesteld;
  • kunt aangeven dat de instelling per 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden verkeerde;
  • kunt aangeven dat de instelling als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen inkomsten derft.

Musea die structureel door de Rijksoverheid gefinancierd worden komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.13 Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met COVID-19.

Let op: u kunt slechts van 1 provinciale overbruggingsmaatregel in het kader van COVID-19 gebruik maken. Er treden binnenkort verschillende subsidieregelingen in verband met COVID-19 in werking. Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is.

Maximale bijdrage

De subsidie is gebaseerd op bezoekersaantal over het jaar 2019. De verdeling is als volgt:

  • € 15.000 bij een bezoekersaantal van minimaal 8.000 tot 25.000;
  • € 30.000 bij een bezoekersaantal van 25.000 tot 50.000;
  • € 50.000 bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 100.000;
  • € 100.000 bij een bezoekersaantal van 100.000 of meer.

Subsidie aanvragen

De regeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen tot 31 december 2020 zolang er budget beschikbaar is. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.