COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen

Wilt u gemeenschapsvoorzieningen tegemoet komen in kosten voor investeringen, of onderzoek doen naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in uw gemeente? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten binnen Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Dorpshuizen en wijkcentra zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Door de COVID-19 maatregelen moesten veel gemeenschapsvoorzieningen sluiten. Gemeenten kunnen gemeenschapsvoorzieningen met deze subsidie helpen te investeren in toekomstbestendige maatregelen of onderzoek doen naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van 1 of meer gemeenschapsvoorzieningen. De subsidie is niet bestemd voor exploitatiekosten of kosten voor activiteiten.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • de subsidie wordt gebruikt voor investeringen aan 1 of meer gemeenschapsvoorziening(en),
  • deze investeringen noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van deze gemeenschapsvoorziening(en) als gevolg van de Covid-crisis.

Met toekomstbestendigheid als gevolg van de Covid-crisis bedoelen we:

  • het verbreden en heroriënteren van de huidige ontmoetingsfunctie,
  • het doen van aanpassingen aan de gemeenschapsvoorzieningen om nu en in de toekomst, conform de COVID-19 maatregelen, gebruik te kunnen blijven maken van de gemeenschapsvoorziening(en).

Voorbeelden van verbreding en heroriëntatie zijn het herinrichten van de binnen en buiten ruimtes; het creëren van een extra ingang voor doelgroepen of het verbeteren van ventilatie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.16 COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen. 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 1 per inwoner van de gemeente.

Overzicht inwoneraantallen per gemeente (PDF 143 kB).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 2.16 COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2021.
De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding en later bij de verantwoording van de subsidie helpen:

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.092.636 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.