Betaalbaar Wonen

Wilt u als gemeente binnen 2 jaar starten met de bouw van betaalbare woningen en heeft u daarbij te maken met een publiek financieel tekort? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De woningnood in Gelderland is hoog: tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De komende 5 jaar wil de provincie daarom de bouw van 45.000 woningen versnellen. Deze subsidieregeling richt zich op het bouwen en versnellen van betaalbare woningen, met zoveel mogelijk sociale huurwoningen. Voor woningbouwprojecten met een maximale omvang van 500 woningen met een publiek financieel tekort kunnen gemeenten subsidie aanvragen. De kosten waar u subsidie voor kunt krijgen, zijn gericht op:   

 • infrastructurele ontsluiting;
 • verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden;
 • bodem saneren in een projectgebied;
 • uitplaatsen van activiteiten die last veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte in een projectgebied;
 • bouwen en behouden van betaalbare woningen in een projectgebied.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

 • het project voorziet in de bouw van maximaal 500 woningen, waarvan minimaal 20% een sociale huurwoning is;
 • het project voorziet in de bouw van minimaal 10 sociale huurwoningen;
 • de sociale huurwoningen minimaal 20 jaar, na de start van de bouw van het project, in de categorie sociale huurwoning blijven;
 • het project nog niet in de realisatiefase is;
 • het uitvoeren van het project haalbaar is;
 • er sprake is van een publiek financieel tekort;
 • u als gemeente minimaal 30% van het publiek financieel tekort financiert;
 • de bouw van de woningen uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van de subsidieverlening start en in 1 aangesloten bouwstroom wordt uitgevoerd;
 • de oplevering van de woningen binnen 10 jaar na de start van de bouw plaatsvindt;
 • het project past binnen de regionale woonprogrammering.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.19 Betaalbaar Wonen.

Projecten waarvoor al een aanvraag is ingediend of subsidie is verstrekt voor de Gelderse regeling Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten of voor het Besluit woningbouwimpuls 2020, kunnen geen subsidie krijgen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 7.500 per sociale huurwoning in het project tot ten hoogste 70% van het publiek financieel tekort, met een totaal maximum van € 500.000.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 november 2021 9.00 uur tot en met 30 november 2021 16.00 uur. Om uw aanvraag voor te bereiden, kunt u het format projectplan betaalbaar wonen (Word 57 KB), de indieningspreadsheet (Excel 76 kB) en de toelichting op de indieningsspreadsheet (Word 44 kB) downloaden. Dit zijn 3 verplichte formats die u bij uw aanvraag kunt uploaden. Deze formats zijn nog niet definitief. Na 27 september 2021 vindt u de definitieve formats op deze pagina. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 294 kB) leest u welke informatie u na 1 november 2021 bij uw aanvraag moet uploaden.

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 16 september 2021 hebben we de nieuwe regeling Betaalbaar wonen in een online informatiebijeenkomst toegelicht. Wilt u de bijeenkomst bekijken? U kunt de link opvragen via het vragenformulier. Meld hierbij de Regeling betaalbaar wonen – link digitale bijeenkomst. Of bekijk de presentatie van de bijeenkomst (PDF 403 kB).

Tafel Betaalbaar wonen

Vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2021 kunnen gemeenten een digitaal overleg aanvragen om een woningbouwproject en subsidieaanvraag met experts te bespreken. Het doel van dit gesprek is om na te gaan of de aanvraag kansrijk is en om gemeenten te helpen om tot een goede aanvraag te komen. Een gesprek duurt maximaal 50 minuten. We vragen u eerst om een korte toelichting van het woningbouwproject. Daarna nemen we aan de hand van uw vragen de conceptaanvraag door. Gemeenten kunnen zich voor een overleg aanmelden via het aanmeldformulier.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Het beschikbare subsidiebudget verdelen we via een tendersysteem. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen tegelijk in behandeling nemen en met elkaar vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Deze beoordelingscriteria richten zich zowel op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen en snelheid, door bijvoorbeeld conceptbouw) als op kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid).

Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum van 30 november 2021 16.00 uur binnen zijn. Aanvragen die u vóór 15 november 2021 indient, controleren we al op volledigheid. De uitkomst van deze check of de aanvraag compleet is, ontvangt u uiterlijk 5 werkdagen voor het sluiten van de tender.

Na de sluitingsdatum beoordelen we de ingediende aanvragen. Compleet ingediende aanvragen, waarbij sprake is van een haalbare businesscase met haalbare planning, ontvangen punten voor de beoordelingscriteria effectiviteit en kwaliteit. Hoe meer punten een aanvraag heeft, hoe meer kans op subsidie het project maakt.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.