Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL)

Wilt u voor het behouden en ontwikkelen van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur en landschap beheren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor 2022.

Voor wie

Natuurbeheerders kunnen subsidie aanvragen. Dit zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurcollectieven.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuur en landschap.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • u als natuurbeheerder een certificaat Natuur- en Landschapsbeheer heeft om ervoor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Er zijn 2 soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat. Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op de website van Bij12.
  • u een natuurterrein van 150 hectare of meer beheert. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie aanvragen, dan kunt u zich aanmelden bij een Natuurcollectief Gelderland, Natuurcollectief VALA of bij de Bosgroep Midden Nederland.
  • de natuurgebieden en beheertypen in het Natuurbeheerplan Gelderland 2022 staan en subsidiabel zijn. 

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Gelderland 2016, paragraaf 2, natuur- en landschapsbeheer.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u E-herkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging (PDF 196 kB). Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL). U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Let op: U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen SNL (PDF 198 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 12 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.