Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL)

Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen.


Wilt u voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur- en landschapsbeheer gaan uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor 2021.

Voor wie

Natuurbeheerders kunnen subsidie aanvragen. Dit zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties of natuurcollectieven.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u als natuurbeheerder een certificaat Natuur- en Landschapsbeheer heeft om ervoor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.  Er zijn 2 soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat.  Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op de website van Bij12.
  • u een natuurterrein van 150 hectare of meer beheert. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie aanvragen, dan kunt u zich aanmelden bij een natuurcollectief of bij de Bosgroep Midden Nederland.
  • de natuurgebieden en beheertypen zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan Gelderland 2021 en subsidiabel zijn. 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Subsidieverordening Natuur en Landschapbeheer Gelderland 2016, paragraaf 2, natuur- en landschapsbeheer.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Let op: U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 172 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Verder kunt u het sjabloon voor het GIS-bestand beheer natuur en landschap (ZIP 22 kB) downloaden.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 16,5 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.