Subsidies met staatsteun

Een aantal Gelderse steunmaatregelen vallen onder de staatsteunregels. Deze steunmaatregelen hoeven vaak niet gemeld te worden bij de Europese Commissie. Dit is het geval als we de steunmaatregel verlenen op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). 

Steunmaatregelen

Als we gebruik maken van de AGVV of de LVV, moet de Europese Commissie hiervan op de hoogte worden gesteld met een zogenaamde kennisgeving. De informatie over de steunmaatregelen waarbij gebruik is gemaakt van de AGVV of LVV publiceren we ook op onze website. Hieronder leest u een beschrijving van de steunmaatregelen die de provincie heeft verleend.

Informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan €500.000 onder de AGVV en individuele steun van meer dan €60.000 onder de LVV staat op de website van de Europese Commissie.

Subsidie Cultuurmij Oost 2019

We hebben €2.082.308 subsidie aan Stichting Cultuurmij Oost gegeven. Met deze subsidie organiseert de stichting hun culturele activiteiten in 2019. De activiteiten richten zich op cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling stimuleren en versterken en overkoepelende samenwerking met andere partners en overheden. 

 • Deze subsidie is verleend op grond van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (AGVV, PbEU 2014, L187).
 • De subsidie bedraagt 52% van de in aanmerking komende kosten en is in overeenstemming met de in artikel 53 AGVV aangegeven maximale steunintensiteit.
 • Link naar de beschikking
 • Link naar de kennisgeving

Subsidie 'Geofort'

We hebben besloten om Geofort een subsidie van €37.000 te verlenen voor het aanpassen van de interne voorzieningen. Geofort is flink gegroeid. Dit betekent dat de ze haar faciliteiten moet aanpassen, zoals de stroomvoorziening, de veiligheid van de bezoekers en de bereikbaarheid van mobiele telefoons binnen de kazernemuren. 

 • Deze subsidie is verleend op grond van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (AGVV, PbEU 2014, L187).
 • De toegekende subsidie is 100% van de in aanmerking komende kosten en is in overeenstemming met de in artikel 53 AGVV aangegeven maximale steunintensiteit.
 • Link naar de beschikking
 • Link naar de kennisgeving

Subsidie 'Innofase'

De provincie heeft €230.000 subsidie verleend voor het opzetten van de Innovatiewerkplaats InnoFase. InnoFase stimuleert de samenwerking tussen de op het park gevestigde bedrijven. Tegelijk zoekt het bedrijf actief naar mogelijkheden om samen te werken met externe partijen en organisaties. Door samen te werken wil InnoFase aansluiting vinden op de circulaire economie. InnoFase maakt deel uit van het EMT cluster kiEMT/Greentech Alliances. Het is 1 van de 5 Innovatiehubs van de regio Arnhem Nijmegen.

 • De subsidie is verleend op grond van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (AGVV, PbEU 2014, L187).
 • De toegekende subsidie bedraagt 42% van de in aanmerking komende kosten en is in overeenstemming met de in artikel 27 AGVV aangegeven maximale steunintensiteit.
 • Link naar de beschikking
 • Link naar de kennisgeving

Subsidie Stichting Erfgoed Gelderland

De Stichting Erfgoed Gelderland ontvangt in totaal €1.174.480 subsidie voor hun activiteiten in 2019. De subsidie is bedoeld voor de exploitatie en het verankeren van de geschiedenis van Gelderland in de identiteit van de Gelderse regio’s. Daarnaast wordt het ook ingezet voor het versterken van de presentatie van collecties beeldende kunst die verbonden zijn met de provincie, de Gelderse school en het organiseren en uitvoeren van de Museumdag 2019.

Tot slot zet de stichting zich met het geld ook in voor het stimuleren van erfgoed- en cultuurparticipatie, het versterken van de maatschappelijke rol van musea en een leerstoel Gelderse Geschiedenis. 

 • Deze subsidie is verleend op grond van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (AGVV, PbEU 2014, L187).
 • De toegekende subsidie bedraagt 99% van de in aanmerking komende kosten en is in overeenstemming met de in artikel 53 AGVV aangegeven maximale steunintensiteit.
 • Link naar de beschikking
 • Link naar de kennisgeving