Subsidies: algemene informatie

Met subsidies ondersteunen wij ideeën en initiatieven over allerlei verschillende onderwerpen. Van sportevenementen tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. We moedigen daarmee initiatiefnemers aan en helpen de initiatieven te realiseren.

Verschillende soorten subsidies

Er zijn verschillende soorten subsidies. We hebben eigen subsidieregelingen, maar geven ook landelijke en Europese subsidies. Hoe u subsidie kunt aanvragen, leest u in de subsidieregelingen zelf.

Handleidingen

Bekijk de handleidingen voor:

Regels en voorwaarden

Bij elke subsidie hoort een regeling van de provincie Gelderland. U vindt deze regelingen in de Regelgevingsbank. Daarnaast gelden voor iedere subsidie voorwaarden. Deze vindt u terug in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Accountantsverklaring

Voor subsidies die voor 1 januari 2012 zijn verleend, is een accountantsverklaring nodig als het subsidiebedrag hoger is dan €25.000. Als de subsidie is verleend na 1 januari 2012 is een accountantsverklaring alleen nog nodig als het subsidiebedrag hoger is dan €125.000. Lees meer over de eisen van de accountsverklaringen in de accountantsprotocollen van incidentele subsidies (PDF 340 kB)  en boekjaar subsidies (PDF 320 KB).

Arrangementen

We werken sinds 2012 met 3 uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen (PDF 60 kB). De hoogte van de subsidie bepaalt welk arrangement van toepassing is. Bij de arrangementen horen verschillende regels over subsidieverlening, subsidievaststelling en verantwoording.

Wijzigingen melden

Verandert er iets in het project waarvoor u subsidie heeft ontvangen? Of kunt u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig nakomen? Dan bent u verplicht om dit binnen 2 weken aan ons te melden.

Lees meer over hoe u de wijzigingen kunt melden

Rapporteren

Wanneer u van ons subsidie krijgt, moet u ons op de hoogte houden van uw project. Lees meer over hoe u kunt rapporteren.

Subsidieregister van verleende subsidies

Maandelijks publiceren wij een subsidieregister. Hierin staat wie subsidie heeft ontvangen, om hoeveel subsidie het gaat en waar de subsidie voor bedoeld is. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens vervangen door 'particulier'.

Bekijk de laatste 3 subsidieregisters:

Raadpleeg de eerder gepubliceerde subsidieregisters. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.