Subsidieregister verleende subsidies

Maandelijks publiceren wij een subsidieregister. Hierin staat wie subsidie heeft ontvangen, om hoeveel subsidie het gaat en waar de subsidie voor bedoeld is.

Subsidieregisters

Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens vervangen door 'particulier'.

Bekijk de laatste 5 subsidieregisters:

Raadpleeg de eerder gepubliceerde subsidieregisters. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.