Subsidie voor ideeën vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

11-10-2018 Boerderij in een weiland

U kunt van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van duurzame plannen voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Gevolgen voor leefbaarheid, landschap en economie

We verwachten dat de komende jaren ongeveer 30% van de agrarische bedrijfsgebouwen vrijkomt. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland, het landschap en de economie. De provincie geeft daarom subsidie voor plannen om agrarische bedrijfsgebouwen die vrijkomen te ontwikkelen.

Subsidie voor project

We geven subsidie aan een team dat aan een plan werkt. Dit team bestaat uit een agrariër, een gemeente en deskundigen.
Voorbeelden van plannen voor herbestemming zijn:

  • Een stal ombouwen tot tennishal
  • Een agrarisch bedrijf veranderen in een hotel of restaurant
  • Voedsel op een andere manier produceren.

Bedrag voor subsidie

Per project geven we €20.000 tot €100.000 subsidie. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit provinciaal geld. De beste voorstellen krijgen mogelijk subsidie. Een adviescommissie beoordeelt de projecten.

Website

Heeft u inspiratie nodig? Op Forum Gelderland staan voorbeelden van nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Mogelijke partners kunnen zich op het forum presenteren.

Bijeenkomst op 1 november 2018

We organiseren op 1 november 2018 van 12.00 tot 14.30 uur een inspiratiebijeenkomst
‘Nieuwe perspectieven voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen’.
De bijeenkomst is bedoeld voor agrarische ondernemers en voor medewerkers van
gemeenten en provincie.  Deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen, elkaar
inspireren nieuwe verbindingen maken voor samenwerking.
U kunt zich hier voor deze bijeenkomst aanmelden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht