Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Wilt u in een plan van aanpak uitvoeren voor het werven, coördineren en evalueren van energiescans bij bedrijven en instellingen en het communiceren hierover? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor het werven, coördineren en evalueren van energiescans bij bedrijven en instellingen en het communiceren hierover. 

Verder kunt u subsidie aanvragen voor het begeleiden van een inventarisatie van maatregelen met behulp van de energiescan, die uitgaat van de Erkende Maatregelenlijst. Deze moet inzicht geven in kosten en terugverdientijd en de termijn van realisatie van de wettelijk verplichte maatregelen bij de betrokken bedrijven en instellingen.

Hiertoe heeft u in ieder geval een verklaring nodig van de Omgevingsdienst waaruit blijkt dat er afstemming heeft plaatsgevonden tussen de aanvrager en de Omgevingsdienst.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie aanvragen als u een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen (bedrijvencollectief) bent (bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en brancheorganisaties). Dat samenwerkingsverband moet rechtspersoonlijkheid bezitten en als doelgroep in ieder geval de aangesloten bedrijven en instellingen hebben.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.5 'Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen'.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Stimulering energiebesparing bedrijven 2018'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.