Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Wilt u in 2018 voorlichting geven over de Energie Prestatie Keuring (EPK)? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van voorlichting over EPK en het begeleiden van bedrijven of instellingen bij het realiseren van de EPK, met inbegrip van een energiescan bij die bedrijven of instellingen. Hiertoe heeft u in ieder geval een verklaring nodig van de Omgevingsdienst waaruit blijkt dat er afstemming heeft plaatsgevonden tussen de aanvrager en de Omgevingsdienst.

Voorwaarden

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen als u een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen (bedrijvencollectief) bent.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.5 'Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen via de Energie Prestatie Keuring'.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder de aanvraagtitel “paragraaf 3.5 Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen via de Energie Prestatie Keuring”.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.