Stimulering Sociale Woningmarkt

Wilt u sneller tijdelijke huisvesting realiseren in de sociale huursector? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een verkenning om te komen tot een aanpak voor de integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders)  op  het gebied van wonen, onderwijs en werken

  • het uitvoeren van een verkenning naar de mogelijkheden voor permanente en tijdelijke huisvesting van sociale doelgroepen, waaronder vergunninghouders, in gebouwen die niet gebruikt worden

  • het opstellen van een businesscase voor de tijdelijke huisvesting van sociale doelgroepen in gebouwen of op gronden van de gemeente

  • het geschikt maken van gemeentelijk vastgoed voor het tijdelijk huisvesten van sociale doelgroepen, waaronder vergunninghouders, waarbij rekening is gehouden met de leefbaarheid.

Let op: alleen gemeenten en openbare lichamen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.7 (Tijdelijke Stimulering Sociale Woningmarkt).

Voor alle activiteiten waarvoor u subsdie kunt aanvragen, geldt dat de aanvragers bereid moeten zijn hun kennis en ervaringen te delen met anderen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen zolang er nog geld beschikbaar is. Neem voor vragen hierover  contact op met ons voordat u een aanvraagformulier invult.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma 'SteenGoed Benutten – Tijdelijke Stimulering Sociale Woningmarkt'.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.