Sterk bestuur

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt besteed door de aanvragen die door ons kunnen worden gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.


Wilt u de bestuurskracht van het openbaar bestuur versterken? Dan kunt u als gemeente subsidie aanvragen.

Subsidievoorwaarden

De provincie geeft subsidie voor het versterken van de bestuurskracht. Daarbij gaat het om:

  1. het laten uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek
  2. het laten uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm van gemeentelijke samenwerking of gemeentelijke herindeling
  3. het realiseren van een innovatief instrument ter versterking van de bestuurskracht
  4. het opstellen van een regionale, subregionale of lokale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie
  5. het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie in de ambtelijke organisatie van de resultaten van een onderzoek als bedoeld onder 1 en 2 of van de visie als bedoeld onder 4
  6. het organiseren van regionale, subregionale of lokale bijeenkomsten voor het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 8.1 Programma Sterk Bestuur.

Subsidie aanvragen

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt besteed door de aanvragen die door ons kunnen worden gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.