SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Wilt u als gemeente leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kan uw project voor een provinciale subsidie in aanmerking komen als u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.8 SteenGoed Benutten - Uitvoeringsgereed en realiseren.
Let op: alleen gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

Voordat u een subsidieaanvraag indient, moet er een vooroverleg over het project met de provincie worden ingepland. Hiervoor moet u een vooroverlegformulier bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.

Aan de hand van uw ingevulde formulier en het gesprek, beoordelen wij of uw project kans heeft op subsidie. Ook vertellen wij u welke informatie u nodig heeft voor uw subsidieaanvraag.

Beoordeling van uw project

Na afronding van het voortraject kunt u subsidie aanvragen door de definitieve versie van het vooroverlegformulier en de overige gevraagde informatie in te dienen via post@gelderland.nl

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen zolang er nog geld beschikbaar is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.