SteenGoed Benutten - procesondersteuning

Wilt u een gebouw of gebied herbestemmen of transformeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten in de haalbaarheids – of planfase.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een herbestemming of transformatie 
  • Het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie van een herbestemming of transformatie.
  • Procesbegeleiding of advisering in het kader van de herbestemming of transformatie van een gebouw of gebied.

Onder "herbestemming" verstaan wij het geven van een nieuwe functionele bestemming aan een gebouw of een gebied die wordt vastgelegd in een bestemmingplan.

Onder "transformatie van een gebouw" verstaan wij ingrijpende kwalitatieve aanpassingen aan een gebouw naar de eisen van de tijd, noodzakelijk voor toekomstige gebruikers of doelgroepen.

Onder "transformatie van een gebied" verstaan wij een functiewijziging van grond, gebouwen en openbare ruimte.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.13 'Procesondersteuning'.

Let op: alleen gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen.

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen als leegstand in een gebouw of gebied wordt verkleind of voorkomen én als de gemeente en de betrokken vastgoedeigenaren van plan zijn hun medewerking te verlenen aan de voorgenomen activiteiten.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Steengoed Benutten - Procesondersteuning ’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019.  

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.