SteenGoed Benutten: 'Stal je fiets en vraag energieadvies!'

10-7-2019 Oude Kijkshop Apeldoorn

Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Apeldoorn wordt het leegstaande Kijkshoppand in de Hoofdstraat omgebouwd tot een fietsenstalling en energieloket. Provincie Gelderland stelt hiervoor een subsidie van €178.000 beschikbaar.

SteenGoed Benutten

Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken in Gelderland. SteenGoed Benutten is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken.

Nieuwe Fietsenstalling

In het gebied aan de noordkant van het centrum in Apeldoorn is veel leegstand. De gemeente wil het gebied aantrekkelijker maken door oude gebouwen een nieuwe functie te geven. Op de plaats van de Koningin Wilhelminaschool (KWS) en het voormalig Sportfondsenbad worden nieuwe woningen gebouwd. Het leegstaande Kijkshoppand wordt omgebouwd tot een gratis fietsenstalling. In het gebouw komt ook een Energieloket, waar inwoners informatie krijgen over maatregelen om hun woning te verduurzamen. De fietsenstalling en het energieloket gaan in 2020 open.

Minder leegstand, meer parkeerruimte

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Steengoed Benutten maakt Gelderland mooier. Door het Kijkshoppand om te bouwen tot een fietsenstalling pakken we de leegstand in Apeldoorn aan en lossen we een parkeerprobleem op. Minder leegstand, meer parkeerruimte. Zo maken we het centrum van Apeldoorn weer een mooie plek om te wonen en te werken.’

Terug naar nieuwsoverzicht