Wouter Witteveen (GroenLinks) stelt voor...

30-11-2017

... de Gelderse OV-visie doorgevoerd wordt zoals die bedoeld is, dus met het belang van de reiziger als eerste uitgangspunt.

Wouter Witteveen

Waarom GroenLinks

Ik rolde op een natuurlijke manier de politiek in. Ik klopte aan bij GroenLinks in Nijmegen. Ik deed mee met de School voor talenten en ging aan de slag als afdelingssecretaris en vicevoorzitter. Waarom GroenLinks? Als tienjarige zag ik een programma over milieu. Door dit programma werd mijn interesse voor milieu gewekt en GroenLinks is de partij die het meeste aan deze thematiek doet. Voor mij is vooral het groene deel doorslaggevend.

Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid en het eerlijk verdelen van hulpbronnen, ook financiële, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén van mijn speerpunten is duurzame mobiliteit, in het bijzonder openbaar vervoer. In Gelderland ligt inmiddels meer dan genoeg asfalt. Een verbetering van de bereikbaarheid realiseren we alleen door slimmer gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, in te zetten op nieuwe innovatie vervoersmodaliteiten en door in te zetten op excellent openbaar vervoer. Daarbij is het belang van de reiziger het eerste uitgangspunt.

Betrouwbaar, toegankelijk en comfortabel

Excellent openbaar vervoer in Gelderland betekent wat mij betreft hoogwaardig en frequent openbaar vervoer in de dichtbevolkte gebieden en het bereikbaar houden van alle kleine kernen in de minderbevolkte delen door middel van betrouwbaar, voor iedereen toegankelijk, comfortabel en flexibel openbaar vervoer.

Oranje Autootje

Openbaar vervoer is voor veel mensen van levensbelang. Dat weet ik uit eigen ervaring. Toen ik klein was had mijn moeder een oranje autootje. Wat ik me van deze auto vooral herinner is het moment dat deze het definitief begaf. Mijn moeder kocht geen nieuwe auto. Ik ben dus opgegroeid met het openbaar vervoer als enige vervoermiddel voor de lange afstanden. In PS redeneer ik vanuit gebruikerservaring. Dus wat is handig voor de reiziger? En hoe kan je je met het openbaar vervoer verplaatsen van a naar b op zo'n manier dat je er zo min mogelijk moeite voor hoeft te doen?

Ruimhartig investeren

Het openbaar vervoer groeit en het aantal gebruikers groeit ook nog steeds. Maar ik maak me wel zorgen over de toekomst van ons OV. Het is van belang dat we ruimhartig in het OV blijven investeren en dat de ontwikkelingen in het kader van de Gelderse OV-visie niet alleen worden gedreven door een efficiëntieslag, maar vooral door het belang van de reiziger. Nieuwe concepten zoals de Kolibrie,- een openbaar vervoersdienst, die alléén rijdt als deze minimaal één uur van tevoren wordt gereserveerd- zijn daar een goed voorbeeld van.

Reageren?

witteveenwouter@gmail.com

Terug naar nieuwsoverzicht