Engelina van Steenbrugge (CDA) stelt voor...

29-6-2017

Vitaal platteland is een kerntaak van de provincie. En terecht! De boer zorgt voor ons voedsel zodat wij burgers de handen vrij hebben om andere dingen te doen waar wij weer goed in zijn. De landbouw is de meest zichtbare functie in het buitengebied en economisch essentieel. Boeren doen veel voor het platteland, ze zijn de economische motor van het platteland. Het CDA is trots op de agrariërs!

Rust en uitbreiding

Tegenwoordig zoeken steeds meer burgers en buitenlui op het platteland een vast woonverblijf. De rust, ruimte en vrijheid trekt ze aan. Helaas komt deze rust in het gedrang door uitbreiding bij de buren, door het landbouwverkeer dat het land bewerkt of door het vrachtverkeer dat vee verplaatst.

Engelina Steenbrugge (CDA)

Elkaar opzoeken nodig

Omdat partijen elkaar niet opzoeken kunnen er situaties ontstaan van wederzijds onbegrip. De boeren en de nieuwe bewoners hebben beide hun huiswerk te doen: Voor de boer betekent dit dat hij/zij inziet dat zichtbaar zijn noodzaak is. En voor de nieuwe bewoners dat ze inzien dat de rust op het platteland een relatief gegeven is. Wat nodig is, is elkaar opzoeken en werken aan de onderlinge relatie.

Boerengastvrijheid en regelgeving

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat iedereen bij de boer binnen kon lopen. Door ziekten, denk aan het mond-en-klauwzeer in 2001, de varkenspest in 1997 en de vogelgriep die bijna jaarlijks opdoemt, was het gedaan met de boerengastvrijheid. De bedrijven gingen op slot en er kwamen allerlei regels en wetten voor de gezondheid van mens en dier. Zo raakte de burger steeds meer vervreemd van het boerenbedrijf. En de boer? Die ploeterde voort.

Zichtbaarheid en transparantie boer

Er zijn diverse initiatieven die werken aan de zichtbaarheid en transparantie van de boer. Zo streeft stichting Boert Bewust naar de verbinding tussen boer en burger, maatschappelijk draagvlak en sociale innovatie. Van dichtbij kunnen bezoekers het bedrijf in de praktijk zien. Ook horen ze dat boeren aan natuurbeheer doen en vrijwilligers op hun land toelaten en ze helpen bij het zoeken naar nesten eieren en jonge reekalfjes.

Begeleiding met het oog op toekomst

Het verbeteren van de onderlinge relatie tussen boeren en burgers draagt bij aan een vitaal platteland. Er zijn boeren die wel degelijk open staan voor verandering en verbinding, maar er alleen niet uitkomen. Diverse adviseurs, bijvoorbeeld van de bank, de voerleverancier of een reparateur betreden het boerenerf maar allen hebben een belang. Ik pleit daarom voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon die de boer begeleidt en bijstaat om antwoord te vinden op de vraag: waar wil ik over 10 jaar staan?

Reageren?

engelinavansteenbrugge@gmail.com

Terug naar nieuwsoverzicht