Statenleden maken lange dag voor zomerreces

5-7-2019 Bomen langs weg

Een goed gevulde agenda zorgde op 3 juli 2019 voor een intensieve Statendag. Er was stevige discussie over het dossier Vink, het burgerinitiatief Stop de bomenkap langs N-wegen en de Perspectiefnota 2020. 

Interpellatiedebat dossier Vink

Hebben Gedeputeerde Staten informatie over de asbestrapporten van afvalbedrijf Vink achtergehouden voor Provinciale Staten? Dat was het onderwerp van het interpellatiedebat (ingelast debat) dat door de PVV is aangevraagd. Volgens de provincie kon die informatie niet openbaar worden gemaakt na overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Maar het OM gaf vorige week in een brief aan dat ze dat nooit hebben gezegd. Gedeputeerde Peter Drenth zei in het debat dat enkele werkafspraken tussen omgevingsdiensten, politie en OM niet schriftelijk zijn vastgesteld. Daardoor was er een verschil van interpretatie. Hij vertelde dat er geen enkele sprake is van het opzettelijk achterhouden van informatie. De PVV diende een motie van wantrouwen in die geen meerderheid kreeg.

Burgerinitiatief unaniem aangenomen

Met applaus werd het eerste Gelderse burgerinitiatief aangenomen. In het voorjaar van 2019 diende de Stichting Natuurlijk Achterhoek het burgerinitiatief met 1.800 handtekeningen in. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen kap van 343 bomen langs de provinciale weg van Ruurlo naar Groenlo (N319). Tijdens een oordeelsvormende vergadering op 5 juni 2019 gaven de initiatiefnemers toelichting op hun verzoek. Statenleden verklaarden het onderdeel ‘behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor alle toekomstig beleid formuleren’ geldig. Petra Sips uit Ruurlo, die het burgerinitiatief mede indiende, toonde zichtbaar blijdschap met dit succes.

Perspectiefnota 2020

Alle partijen hebben gereageerd op de perspectiefnota 2020 die op 5 grote lijnen aangeeft wat de plannen voor Gelderland zijn. 2 moties van D66 zijn aangenomen. Het gaat over de een toevoeging in het klimaatplan en bij het leefbaarheidsprogramma komen vanaf nu ook sport en cultuur aan bod. Gedeputeerde Jan Markink reageerde energiek op bijdragen van de 12 fracties zoals die van de PvdA. Deze benadrukte de lastige financiële positie van gemeenten. Wat betekent dit voor het partnerschap met de provincie? 'We zullen flexibeler met cofinanciering omgaan maar het is geen kraan die even opengaat'.

Terug naar nieuwsoverzicht