Statendag

Ongeveer 2 keer per maand is er een Statendag. Tijdens een Statendag zijn er verschillende bijeenkomsten voor de leden van Provinciale Staten. U heeft hier de mogelijkheid om in te spreken.

Beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten

Elke Statendag begint om 9.30 uur. In de ochtend zijn er beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten (deze zijn in de plaats gekomen voor commissievergaderingen). Beeldvormend houdt in dat Provinciale Staten genoeg informatie krijgen om een oordeel over een voorstel te kunnen geven. Dit kan een voorlichtingsbijeenkomst of een gesprek met experts zijn. In een oordeelsvormende bijeenkomst bespreken de fracties een voorstel met elkaar. Ze kunnen op dat moment proberen om andere fracties en Gedeputeerde Staten ervan te overtuigen dat het voorstel goed is voor Gelderland of juist niet. Als de fracties een voorstel rijp voor het nemen van een besluit vinden gaat het voorstel door naar de vergadering van Provinciale Staten. Deze vergadering vindt 2 weken later plaats.

Vergadering Provinciale Staten

Elke Statendag is er om 14.00 uur een Statenvergadering. In deze vergadering vindt de definitieve besluitvorming plaats over de voorstellen die rijp voor het nemen van een besluit zijn.

Statendag bijwonen

Alle bijeenkomsten tijdens de Statendag zijn openbaar, tenzij er een dringende reden is voor een besloten bijeenkomst. U kunt de Statendag in het Huis der Provincie bijwonen. U kunt de bijeenkomsten ook volgen via Statenlive. U vindt de vergaderdagen en de agenda’s van de Statendagen in het Stateninformatiesysteem.

In gesprek met de Staten

Wilt u in gesprek met de Staten over een bepaald onderwerp? U heeft tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten het recht om kort het woord te voeren. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Voer dan kort het woord tijdens de Open agenda. Deze bijeenkomst is van 11.30 tot en met 12.00 uur tijdens een Statendag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie, voor 12.00 uur op de maandag voor de Statendag.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de griffie.