Start inspraak ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland

13-3-2019 Vrachtwagens rijden op snelweg parallel aan het spoor

Van 21 maart tot en met 2 mei 2019 kan iedereen het ontwerp-inpassingsplan voor Railterminal Gelderland bekijken en zijn of haar officiële reactie geven.

In het plan ziet u onder andere hoe de toegang tot de railterminal wordt geregeld en hoe deze een plaats krijgt in het landschap. Ook staat er hoe hoog installaties mogen zijn. Het ontwerp-inpassingsplan is een vervolg op het voorontwerp. Dit lieten we zien aan inwoners en belangstellenden tijdens informatiebijeenkomsten in november 2018.

Provinciale Staten nemen het besluit

We beantwoorden alle reacties en bundelen deze in een reactienota. Een reactie kan ertoe leiden we in het ontwerp-inpassingsplan iets aanvullen, duidelijker maken of aanpassen. Daarna stellen we een definitief inpassingsplan op. Een inpassingsplan is te vergelijken met een bestemmingsplan. Het regelt dat op deze plaats een railterminal op deze manier mag komen. Provinciale Staten besluiten hierover. We verwachten dat dit in het najaar van 2019 gebeurt.

Veel extra aandacht

Bij het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan hebben we goed gelet op hoe landschap en railterminal zo goed mogelijk bij elkaar passen. Ook letten we goed op de gevolgen voor het verkeer. Zo wordt de Reethsestraat autoluw en passen we de aansluiting met Rijksweg-Zuid aan.

Railterminal bij Valburg

De railterminal is belangrijk voor de Gelderse en Nederlandse economie. Bij Valburg komen de rivier de Waal, de Betuweroute (trein) én de A15 bij elkaar. Door de aanleg van een railterminal kunnen goederen overgeladen worden van vrachtauto’s op goederentreinen die over de Betuweroute rijden.

Terug naar nieuwsoverzicht