Start inschrijving Gelderse natuurgrond

16-5-2019 Bomen en gras

We starten samen met Staatsbosbeheer een openbare grondruil. Vanaf 16 mei 2019 bieden we bijna 600 hectare natuurgrond binnen Gelderland aan op een openbaar platform. Hiermee willen we grotere aaneengesloten natuurgebieden realiseren en zo de natuur in Gelderland versterken. Tegelijk biedt het ook particulieren de kans in te schrijven en natuur te beheren. De provincie brengt 200 hectare in en Staatsbosbeheer bijna 400 hectare. De gezamenlijke inbreng wordt verdeeld over 170 kavels op het platform.

Gelders Natuurnetwerk

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het realiseren van aaneengesloten natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk en het behoud van natuur en biodiversiteit. Daarom kopen we grond aan. Die grond wordt natuur, waarvan de bedoeling is dat een ander het beheert. De provincie biedt deze grond aan, met als verplichting de natuur in te richten en/of te beheren. Deze grondruil geeft naast natuurbeheerders ook particulieren de mogelijkheid in te schrijven op natuurgrond. De provincie hoopt hiermee ook de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten.

Aaneengesloten gebieden

Staatsbosbeheer probeert met de grondruil nieuwe gebieden in bezit te krijgen die aansluiten op de eigen bestaande grote natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk. Deze gebieden zijn van nationaal en internationaal belang. Grote aaneengesloten gebieden versterken de kwaliteit van de natuur en kunnen tegen minder kosten beheerd worden. Staatsbosbeheer biedt zelf kleinere stukken natuur op het platform aan. Provinciehoofd Arjan Snel van Staatsbosbeheer: ‘Deze grondruil biedt ons de mogelijkheid om een aantal van onze natuurgebieden in Gelderland aanzienlijk te vergroten. Robuustere gebieden zijn goed voor de natuur. Om dit te kunnen betalen, bieden we kleinere, losse gebieden aan. Particulieren kunnen deze ook goed beheren. De voorwaarde is natuurlijk altijd dat natuur natuur blijft en ook in de toekomst goed wordt beheerd.’

Voorbeelden

De kavels die Staatsbosbeheer en provincie Gelderland aanbieden zijn heel verschillend. Ze liggen verspreid door de hele provincie en verschillen van grootte. De kavels liggen binnen en buiten het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat om verschillende typen natuur zoals natuurlijke graslanden, bospercelen, waterrijke kavels en landschapselementen. Toekomstige eigenaren zijn verplicht natuur en landschap in stand te houden.

Platform

Vanaf half mei 2019 kan iedereen op het grondruil platform het aanbod bekijken. Hier staat kadastrale en planologische informatie, de prijs, het natuurdoeltype en de voorwaarden per kavel. Inschrijven op kavels kan tot en met 31 augustus 2019 12.00 uur. In 2019 wordt dit ruilproces afgerond bij de notaris.

Terug naar nieuwsoverzicht