Actielijn 4: Duurzame sportomgeving

Sportveld

De komende jaren willen we de Gelderse sport verduurzamen om daarmee bij te dragen aan het Klimaatinitiatief (55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en volledige energieneutraliteit in 2050). We willen dat in de sport minder energie wordt gebruikt en meer duurzame energie zelf wordt opgewekt.

Onze inzet voor een duurzame sportomgeving richt zich op de 3 deelgebieden: Energie neutraal en circulair sportvastgoed. Daarin ondersteunen we sportclubs (en gemeenten) die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties en bijdragen aan de energietransitie en de kwaliteit van onze leefomgeving. Ook stimuleren we het circulair (ver)bouwen van accommodaties, net als het hergebruiken en inkopen van duurzame materialen, en het terugdringen en recyclen van afval van sportkantines.

In het kader van het deelgebied Klimaatadaptieve en natuurinclusieve sportterreinen richten we ons op overlast als gevolg van klimaatverandering en het schadelijke gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook op het stimuleren van de biodiversiteit. We willen dat de sport bestrijdingsmiddelenvrij wordt en dragen bij aan het klimaatrobuust en natuurvriendelijk inrichten van sportterreinen. De aandacht ligt daarbij bij het tegengaan van hittestress, het terugdringen van wateroverlast en bevorderen van biodiversiteit door groenbeheer. 

Binnen het deelgebied Duurzame sportevenementen richten wij ons op het verduurzamen van sportevenementen en gebruiken we de evenementen voor bewustwording rondom duurzaamheid. Hierbij besteden we onder meer aandacht aan het terugdringen van afval, het stimuleren van hoogwaardig hergebruik en hoogwaardige recycling van reststromen, het stimuleren van duurzaam waterverbruik en het gebruik van duurzame energie.