Actielijn 3: Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

Kinderen voetballen

Het gaat goed met Gelderland, maar dat wil niet zeggen dat elke Gelderlander gezond leeft. Overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik zijn maatschappelijke problemen die de komende jaren aandacht en inzet verdienen. We stimuleren en werken samen met projecten en innovatieve concepten die de koppeling leggen op de snijvlakken van preventie, zorg en sport. Daarmee leggen we ook de verbinding tussen het Preventieakkoord en de lokale sportakkoorden, waarbij sport een integraal onderdeel wordt in de zorgketen. Sport kan immers op een positieve manier bijdragen aan een gezonde leefstijl. We bieden ondersteuning op maat (onder meer met subsidie) aan gemeenten die werk maken van de integrale aanpak in de domeinen sport-zorg-preventie, maar aanlopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden. De komende jaren werken we aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving.

Sportieve inrichting van de buitenruimte

Een meer sportieve inrichting van de bebouwde omgeving verlaagt de drempel om in het dagelijks leven te bewegen en te sporten. Het draagt bij aan de leefbaarheid, doordat bewoners elkaar in de directe woonomgeving actief ontmoeten. Daarnaast sluit het aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer individueel sporten en dat het ‘tussen de bedrijven door’ wordt beoefend. We ondersteunen deze ontwikkeling door het delen van kennis en ervaring. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van het Mulier Instituut.

Daarnaast organiseren we (digitale) inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor gemeenten, sportorganisaties en maatschappelijke organisaties en faciliteren wij vernieuwende voorbeeldprojecten.