Actielijn 3: Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

Kinderen voetballen

Het gaat goed met Gelderland, maar dat wil niet zeggen dat elke Gelderlander gezond leeft. Overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik zijn maatschappelijke problemen die de komende jaren aandacht en inzet verdienen. We stimuleren en werken samen met projecten en innovatieve concepten die de koppeling leggen op de snijvlakken van preventie, zorg en sport. Daarmee leggen we ook de verbinding tussen het Preventieakkoord en de lokale sportakkoorden, waarbij sport een integraal onderdeel wordt in de zorgketen. Sport kan immers op een positieve manier bijdragen aan een gezonde leefstijl. We bieden ondersteuning op maat (onder meer met subsidie) aan gemeenten die werk maken van de integrale aanpak in de domeinen sport-zorg-preventie, maar aanlopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden. De komende jaren werken we aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving.

Sportieve inrichting van de buitenruimte

Een meer sportieve inrichting van de bebouwde omgeving verlaagt de drempel om in het dagelijks leven te bewegen en te sporten. Het draagt bij aan de leefbaarheid, doordat bewoners elkaar in de directe woonomgeving actief ontmoeten. Daarnaast sluit het aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer individueel sporten en dat het ‘tussen de bedrijven door’ wordt beoefend. We ondersteunen deze ontwikkeling door het delen van kennis en ervaring. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van het Mulier Instituut.

Daarnaast organiseren we (digitale) inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor gemeenten, sportorganisaties en maatschappelijke organisaties en faciliteren wij vernieuwende voorbeeldprojecten.

Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte!

Loop jij naar de winkel, of pak je vaak de auto? Spelen de kinderen veel buiten, of zijn ze inmiddels wel uitgekeken op de wipkip? En maak je makkelijk een praatje met de buren? Onze omgeving is ongemerkt van grote invloed op wat we doen en wat we niet doen. Het nieuwe boek Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting van de omgeving kan verleiden tot gezond gedrag. Het boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte is samengesteld door stedenbouwkundigbureau Urhahn in opdracht van gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Het doel is een andere visie op hoe we onze omgeving inrichten. Aan de hand van praktische voorbeelden uit Apeldoorn en de rest van Gelderland laat Buitenkansen zien wat wél werkt. De voorbeelden zijn verdeeld over 6 thema’s: Natuur de stad in, Wandelen en fietsen bepalen het tempo, De straat als speeltuin, Het dorpse in de wijk, Buitenkunst en De stad als sportschool.

Inspireren

Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Het boek is bedoeld voor allerlei mensen die beroepsmatig met de buitenruimte bezig zijn, van ontwerpers en stedenbouwkundigen, tot buurtsportcoaches en beslissers. Maar zeker ook voor betrokken inwoners die ideeën hebben voor de buitenruimte in hun eigen wijk. Lees ook eens het het artikel Mensen naar buiten verleiden met een bankje en een wipkip ben je er nog niet of bekijk de Video Buitenkansen.

Digitale inspiratiesessies eind september 2021

In de week van 27 september organiseren we een aantal digitale inspiratiesessies georganiseerd voor iedereen die beroepsmatig met de buitenruimte bezig is; van ontwerpers en stedenbouwkundigen tot buurtsportcoaches en beleidsadviseurs. Maar ook inwoners die ideeën hebben, zijn welkom. Want dit boek is juist ook bedoeld als inspiratie voor inwoners om wiens stad, buurt, straat en wiens leven het gaat. Meer informatie en inschrijven via de website van de Geldersesportfederatie.

Waar beschikbaar

Buitenkansen is te koop of online te bestellen via de Apeldoornse boekhandel Nawijn en Polak of via Urhahn. Het boek doorbladeren kan op: Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte by Urhahn.