Actielijn 1: Meedoen en ontmoeten

mevrouw op een renbaan

Sport verbindt en inspireert mensen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan sport en beweging. Daarom stimuleren we clubs en sportparken om open te staan voor nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een beperking. Sportvoorzieningen die gezien kunnen worden als gemeenschapsvoorziening, kunnen subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van de accommodatie. Daarnaast dragen we eraan bij dat gebrek aan geld geen belemmering vormt voor kinderen om te sporten en te bewegen.

We subsidiëren de Gelderse Sport Federatie om clubs en sportparken te helpen om toekomstbestendig te worden. Dit gebeurt onder andere door inzet van procesregisseurs die verenigingen ondersteunen om samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld welzijns-, zorg, onderwijs- en sportorganisaties. En door het bieden van training, kennissessies, het ondersteunen van vrijwilligers. Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die zich richten op het creëren van sociale verbindingen. Bekijk hier de voorwaarden. Sport kan de leefbaarheid in dorpen en wijken versterken. Iedereen kan meedoen en zich thuis voelen op de sportclub. We zetten in op veilig sporten en een positieve sportcultuur. Bijvoorbeeld door het creëren van meer bewustzijn over grensoverschrijdend gedrag. Ook zetten we in op nieuwe ontwikkelingen, zoals het hybride leren in de sport.

De afgelopen jaren is een groot netwerk van open clubs en vitale sportparken opgebouwd. Inspirerende voorbeelden hiervan vind je in de brochure Op weg naar de toekomst (PDF 1,5 MB). Ben je benieuwd hoeveel gesubsidieerde Open Clubs en Vitale Sportparken er in Gelderland gerealiseerd worden of al zijn? Bekijk de Inspiratieflyer Vitale Sportaanbieders (PDF 4 MB)