Sport, sportieve buitenruimte

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het subsidieplafond wordt bereikt door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn.

Wilt u samen met anderen een locatie binnen of grenzend aan de bebouwde kom ontwikkelen tot een sportieve buitenruimte? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het realiseren van een sportieve buitenruimte. 

Een sportieve buitenruimte is een sportieve voorziening in de bebouwde omgeving die mensen stimuleert tot sporten en bewegen en die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.35 Sportieve Buitenruimte en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016 -2019 (PDF 2,1 kB).

U kunt ook subsidie aanvragen voor het realiseren van een sportieve buitenruimte in het kader van een evenement dat op de Evenementenkalender Sport staat of op de Nationale Topevenementenkalender. Hierbij geldt als extra voorwaarde dat er afspraken moeten zijn gemaakt met de organisator van het evenement over de realisatie en het gebruik van de sportieve buitenruimte in het kader van het evenement. 

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen als de sportieve buitenruimte gedurende tenminste drie jaar na vaststelling van de subsidie actief wordt beheerd en gebruikt en dat er uitzicht bestaat op continuering van het beheer en gebruik daarna.

Subsidie aanvragen

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het subsidieplafond wordt bereikt door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn.


Voor deze subsidie is een beperkt bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.