Sport, open clubs en vitale sportparken

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat wij verwachten dat het subsidieplafond wordt bereikt door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. U kunt nog steeds een aanvraag indienen maar u moet er wel rekening mee houden dat u waarschijnlijk niet meer voor subsidie in aanmerking komt.

Wilt u een sportvereniging tot open club of een sportpark tot een vitaal sportpark ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van de ontwikkeling tot open club of vitaal sportpark
  • het daadwerkelijk ontwikkelen van één of meer open clubs of vitale sportparken 
  • een programma, bestaande uit een samenhangende reeks van projecten en activiteiten, gericht op de totstandkoming van open clubs en/of vitale sportparken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.26 (Open clubs en vitale sportparken) en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport! (PDF 1,5 MB).

Subsidie voor het uitvoeren van een verkenning of de ontwikkeling tot een open club of vitaal sportpark kan alleen worden aangevraagd door een sportvereniging of sportparkorganisatie.

Subsidie voor een programma kan alleen door sportbonden, gemeenten of regio’s worden aangevraagd.

Samenwerking met verschillende partijen is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor de verkenning dient een sportvereniging of sportparkorganisatie aan te geven met welke partijen de verkenning zal worden uitgevoerd.  

Als u subsidie aanvraagt voor de ontwikkeling van een open club of vitaal sportpark of als u subsidie aanvraagt voor een programma moet u een samenwerkingsovereenkomst als bijlage aan de subsidieaanvraag toevoegen. Daarnaast moet u aangeven of er ergens leegstand ontstaat als gevolg van de ontwikkeling van de open club of vitaal sportpark. 

Subsidie aanvragen

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat wij verwachten dat het subsidieplafond wordt bereikt door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. U kunt nog steeds een aanvraag indienen maar u moet er wel rekening mee houden dat u waarschijnlijk niet meer voor subsidie in aanmerking komt.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Open clubs en vitale sportparken’.

Bij uw aanvraag moeten een aantal verplichte bijlagen worden gevoegd. De verplichte bijlagen zijn opgenomen in de Checklist verplichte bijlagen (PDF 238 kB).

Voor een aantal verplichte bijlagen is een format beschikbaar. U dient gebruik te maken van de volgende formats:

Ook is er een sjabloon Cofinancieringsverklaring (Word 27 kB) beschikbaar  .

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.