Sport, open clubs en vitale sportparken

Wilt u een sportvereniging tot open club of een sportpark tot een vitaal sportpark ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van de ontwikkeling tot open club of vitaal sportpark
  • het opstellen van een ontwikkelplan voor een open club of vitaal sportpark
  • de realisatie van een open club of vitaal sportpark
  • een programma, bestaande uit een samenhangende reeks van projecten en activiteiten, gericht op de totstandkoming van open clubs en/of vitale sportparken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.26 (Open clubs en vitale sportparken) en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport! (PDF 1,5 MB).

Subsidie voor het uitvoeren van een verkenning, het opstellen van een ontwikkelplan of de realisatie van een open club of vitaal sportpark kan alleen worden aangevraagd door een sportvereniging of sportparkorganisatie.

Subsidie voor een programma kan alleen door sportbonden, gemeenten of regio’s worden aangevraagd.

Samenwerking met verschillende partijen is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. De fase waarin de ontwikkeling van de open club of het vitale sportpark verkeert, is bepalend voor de eisen die worden gesteld aan de omvang en formalisering van die samenwerking.

Als u subsidie aanvraagt voor de realisatie van een open club of vitaal sportpark of als u subsidie aanvraagt voor een programma moet u een samenwerkingsovereenkomst als bijlage bij uw subsidieaanvraag voegen. U kunt daarvoor het format samenwerkingsovereenkomst (zie hieronder) gebruiken. Daarnaast moet u bij uw subsidieaanvraag aangeven of er leegstand ontstaat als gevolg van de realisering van de open club of het vitale sportpark. 

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Open clubs en vitale sportparken’.

Als u subsidie aanvraagt voor de realisatie van een open club of vitaal sportpark of als u subsidie aanvraagt voor een programma moet u een samenwerkingsovereenkomst als bijlage aan de subsidieaanvraag toevoegen. U kunt daarvoor het format samenwerkingsovereenkomst (Word 25 kB) gebruiken. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.