Sport, evenwichtige ontwikkeling van Talenten

Bent u een Topsporttalentschool of topsportvriendelijke school en wilt u sporttalenten ondersteunen bij een evenwichtige ontwikkeling als sporter en leerling /student? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • de vorming van sporttalenten door overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van sportvoeding, antidoping, de combinatie school en sport, communicatie en media en andere sportgerelateerde thema’s
  • deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van overdracht van sportgerelateerde kennis.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.33 Evenwichtige vorming sporttalenten.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door Topsporttalentscholen en topsportvriendelijke scholen met een beleid gericht op topsport en onderwijs.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Talentontwikkeling, Evenwichtige Ontwikkeling van Talenten’.

Bij uw aanvraag moet u een advies van de Stichting Topsport Gelderland over uw projectvoorstel overleggen. Dit advies wordt gratis verstrekt.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.