Gelderland Sport!

Jongen op crossfiets

Welkom in Gelderland! Hier werken we aan een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Sport draagt hier actief aan bij. De komende jaren hebben we speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van sport. We dragen eraan bij dat sport toegankelijk is, zeker ook voor minder valide sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We gaan armoede en tweedeling in de sport tegen en ondersteunen innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarnaast zetten we in op vrijwilligers en sportclubs die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties. We investeren in talentontwikkeling en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en het versterken van de economie, door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten. 

Voor de beleidsperiode 2020-2023 hebben we 4 actielijnen uitgezet. Bekijk de actielijnen:  

  1. Meedoen en ontmoeten
  2. Evenementen en talenten inspireren Gelderland
  3. Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving
  4. Duurzame sportomgeving

Uitgebreide informatie hierover lees je in onze Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 (PDF 5,8 MB).

Gelders Sportakkoord verbindt

Het Gelders Sportakkoord staat voor inspireren, verbinden en samenwerken. Met het Gelders Sportakkoord willen we de kracht van sport in Gelderland nóg beter benutten; met 140 partners samen investeren in een sterk en gezond Gelders sportklimaat. Het akkoord is daarmee een instrument van de sportwereld zelf met de provincie als een van de partners. Neem ook eens een kijkje op de website van het Gelders Sportakkoord. Hier worden de resultaten, ambities en partners van het Gelders Sportakkoord in beeld gebracht. 

Regelingen

Subsidieregeling Pumptrack in relatie tot het WK BMX 2021

Met de subsidieregeling Pumptracks WK BMX hebben we 11 initiatieven ondersteund voor de aanleg van een vaste of mobiele pumptrack. Deze regeling is een onderdeel van het side-event programma in relatie tot het WK BMX, met als doel om kinderen, tieners en volwassenen weer naar buiten en in beweging te krijgen.

Inmiddels is het subsidieplafond van de regeling bereikt en kunnen er geen aanvragen meer worden gedaan.

Aangepaste subsidieregels Sportevenementen en side-events (begin 2021)

Begin januari 2021 zijn er nieuwe subsidieregels voor het onderdeel sportevenementen en side-events van het programma Gelderland Sport! Je kunt een subsidie aanvragen voor een internationaal sportevenement, een regulier sportevenement en/of een programma van side-events bij een sportevenement. Meer informatie volgt.

Beleidskader Sportsponsoring 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 wordt een nieuw beleidskader sportsponsoring opgesteld. Na vaststelling wordt dit beleidskader hier geplaatst.

Aangepaste regels Regionale sporttalentenprogramma’s (begin 2021)

Begin 2021 komen er aangepaste regels voor het onderdeel regionale sporttalentenprogramma’s van kracht. Doel van de talentenprogramma’s is het opleiden van toekomstige sporttoppers, maar het programma moet zich ook richten op het versterken van de betreffende sport. Je kunt een subsidie aanvragen voor een regionaal sporttalenten programma of voor een regionaal multisport talenten programma. Meer informatie volgt.

Overige subsidieregelingen Gelderland Sport!

Voor de regeling Sportieve inrichting buitenruimte bekijken we opnieuw of deze wordt voort- of stopgezet.

Brochures

Documenten

Films