Spoorverbetering Arnhem-Winterswijk

Provincie Gelderland werkt aan een duurzaam bereikbaar Gelderland. De spoorlijn Arnhem – Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer van de Liemers en de Achterhoek. Ongeveer 21.000 reizigers maken dagelijks gebruik van deze spoorlijn, 1 van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. Het verbeteren van de spoorlijn zorgt voor een snelle, duurzame en robuuste verbinding tussen (Gelderse) regio’s voor een aantrekkelijkere woon- en leefomgeving. Dit doen we samen met de gemeenten langs deze lijn, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en vervoerders (Arriva en Connexxion).

Voor verbetering van de betrouwbaarheid van de treindienst en de overstaptijd op treinen richting de Randstad en Nijmegen is in 2019 het spoor tussen Zevenaar en Didam verdubbeld. Ook is de snelheid van de treinen tussen Zevenaar en Wehl verhoogd. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid van spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet voor de komst van de sneltrein RegioExpres.

Spoorverbetering Zevenaar Didam

Het spoor op het traject Zevenaar-Didam is verdubbeld en de treinen rijden met hogere snelheid tussen Zevenaar-Didam-Wehl. Reizigers hebben een kortere reistijd en meer overstaptijd in Arnhem en een betere aansluiting op intercity’s. Doordat de treinen elkaar voortaan kunnen passeren, hebben reizigers minder last van vertraging door storingen. De fiets-en voetgangerstunnel bij de Babberichseweg in Zevenaar is in april 2020 klaar voor gebruik.

RegioExpres

Provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheid van een spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet. Dit maakt de komst van een RegioExpres mogelijk. De RegioExpres is een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem en gaat vervolgens verder als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk.

De RegioExpres vergroot de bereikbaarheid van de Achterhoek met kortere reistijden van 13 tot 20 minuten en een goede aansluiting op intercity’s richting Nijmegen en de Randstad. De kwartierdienst tussen Arnhem en Doetinchem blijft bestaan. Reizigers uit de Liemers profiteren van meer zitplaatsen in de stoptreinen, doordat reizigers zich verdelen tussen RegioExpres en stoptreinen.

Dubbelspoor Didam – Doetinchem

Voor de RegioExpres moet het spoor verdubbeld worden tussen stations Didam en Doetinchem De Huet. Of station De Huet ook verdubbeld wordt is onderdeel van het onderzoek. Voor verhoging van de veiligheid van weggebruikers op overwegen doen we onderzoek naar alle overwegen op het traject. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de veiligheid per overweg. De oplossingen kunnen variëren van kleine aanpassingen aan overwegen tot grotere ingrepen als de realisatie van een (auto)tunnel of het afsluiten van overwegen.

Planning

Op dit moment voeren we de verkenning uit. Deze bestaat uit 3 fasen.

  1. In de eerste verkenningsfase zijn de mogelijkheden onderzocht om de spoorlijn te versnellen, verduurzamen en betrouwbaarder te maken. We hebben aanvullend onderzoek gedaan naar het alternatief van de RegioExpres 1 x per uur tussen Didam en Doetinchem De Huet. Deze fase is afgerond per mei 2018.
  2. De resultaten van het onderzoek in de tweede verkenningsfase naar reizigersaantallen, de effecten op de bereikbaarheid van de Achterhoek en het draagvlak voor de RegioExpres staan in “Notitie Kansrijke Oplossingen” (PDF 1,1MB).
    Deze fase is met het besluit van GS op 10 december 2019 afgerond.
  3. In de laatste verkenningsfase van onderzoek werken we een voorkeursoplossing uit. Dit doen we met ProRail, gemeenten Doetinchem en Montferland, Arriva en Connexxion en aanwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden uit de omgeving van het traject.  

Bij positieve besluitvorming door GS en PS kan de RegioExpres in 2026 rijden. Natuurlijk is dit afhankelijk van de te volgen ruimtelijke procedures.

Voorjaar 2018

Start verkenningsfase 1 en aanvullend onderzoek naar de komst van de RegioExpres 1x per uur

Najaar 2019 Afronding verkenningsfase 2 naar de effecten van de RegioExpres en kansrijke oplossingsrichtingen voor het dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet
2019 – 2021

Start verkenningsfase 3 uitwerking voorkeursoplossing

2021

Besluitvorming voorkeursoplossing

2021 - 2024 Planvoorbereiding en ruimtelijke procedures Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
2025 – 2026 Realisatie RegioExpres

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van der Wouw,
omgevingsmanager via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.