Speed-pedelec: veilig op de provinciale weg

3-5-2018 Man op speedpedelec

Voor de speed-pedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-bike binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van het fietspad. In een aantal bebouwde kommen waar de provinciale weg doorheen gaat willen we de snelle e-fietsers toch op het fietspad. Dit heeft te maken met de bestaande inrichting en gebruik van de weg.

De provincie Gelderland heeft langs 16 provinciale wegvakken een veiligheidsmaatregel genomen. Op deze wegvakken mag nu met de speedpedelec op het fietspad gefietst worden. Op de overige fietspaden is dit nog steeds verboden. Deze fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord Speed-pedelecs toegestaan. De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed-pedelecers.

Doe mee aan het speed-pedeleconderzoek

Wij willen onderzoeken of deze uitzonderingsmaatregel het gewenste effect heeft. We willen graag weten wanneer de speed-pedelecrijder kiest voor de rijbaan of het fietspad. Tot welk rijgedrag dit leidt. En welke consequenties dit heeft voor de eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers. Ook veel andere wegbeheerders (gemeenten en provincies) zijn benieuwd naar de effecten en stemmen hun verkeersbeleid voor de speed-pedelec af op onze ervaringen. Aangezien het aantal speed-pedelecs nog beperkt is, hopen wij van harte dat u meedoet. 

Vul ons vragenformulier in onder vermelding van 'Speed-pedeleconderzoek', met uw naam, woonplaats en welk traject u fietst. Of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Het onderzoek start na de zomervakanite en loopt 3 weken. Het onderzoek bestaat uit het eenmalig beantwoorden van een aantal vragen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. Mogelijk wordt u gevraagd een aantal dagen te fietsen met een meetinstrument op uw fiets. 

Kent u andere speed-pedelecrijders, wilt u hen dan ook vragen mee te doen? Alleen als u op een van de 16 uitzonderingstrajecten met het bord ‘Speed-pedelecs toegestaan’ fietst kunt u meedoen.

Regels aanpassen voor speed-pedelec

Speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde kom vaak langzamer dan de toegestane 45 km/u. In een aantal gevallen past de provincie daarom de regels aan voor de positie van de speed-pedelec op de weg. In die bijzondere situaties mag de speed-pedelec ook op het fietspad.

Speed-pedelecs op de snelfietsroutes

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor een aantal snelfietsroutes. Op sommige delen van deze snelfietsroutes zijn speed-pedelecs vanwege de nieuwe regels niet langer toegestaan. Dit terwijl snelfietsroutes juist bedoeld zijn voor langere afstanden en grotere aantallen fietsers. De provincie gaat in overleg met de gemeenten die de snelfietsroutes beheren om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Speed-pedelecs op fietspad of rijbaan

In 16 Gelderse plaatsen waar een provinciale weg doorheen loopt mag de speed-pedelec het fietspad op. Deze locaties duiden we aan met het bord ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder het bord ‘Verplicht fietspad’. Speed-pedelecs mogen hier met een maximumsnelheid van 30km/u rijden. Daarnaast mogen zij hier nog steeds ook de rijbaan op, met een maximumsnelheid 45 km/u. Traditionele bromfietsers blijven op de rijbaan.

De uitzonderingsroutes bevinden zich op de volgende trajecten:

 • Beekbergen (N788)
 • Eerbeek (N786)
 • Ermelo (N303)
 • 't Harde (N309)
 • De Hoven (N345)
 • Haalderen (N839)
 • Leuvenheim (N348)
 • Loenen (N786)
 • Malden (N844)
 • Nijkerk (N301)
 • Oostendorp (N309)
 • Twello (N344)
 • Velddriel (N831)
 • Wageningen(N781)
 • Winterswijk (N319)
 • Zetten (N836)

Terug naar nieuwsoverzicht