Soortenmanagementplannen

Wilt u als gemeente of waterschap soortenmanagementplannen opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  1. Het opstellen van een soortenmanagementplan
  2. Het hiervoor benodigde inventarisatieonderzoek.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.11 Soortenmanagementplannen.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

Let op: deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor gemeenten en waterschappen.

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘soortenmanagementplannen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.