Soerens Beekdal bij Laag Soeren

Soerens Beekdal is een natuurgebied bij Laag Soeren, het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en van het Nationaal Landschap Veluwe. Met het aanleggen van ongeveer 60 hectare nieuwe natuur kunnen de Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken (de IJsseluiterwaarden) met elkaar worden verbonden. De wens is om de Soerense Beek te herstellen, de landbouwstructuur en wandelroutes te verbeteren. Natuurmonumenten werkt hieraan samen met landgoederen De Bockhorst en De Gelderse Toren, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Rheden en provincie Gelderland.

Ideeën

In 2019 zijn de ideeën aan de omgeving gepresenteerd. In gesprekken met belangenorganisaties en eigenaren en gebruikers rond de Soerense Beek zijn wensen en ideeën geïnventariseerd. Deze gesprekken krijgen een vervolg in 2020 en 2021.