Sociale veiligheid in het OV

Wilt u als vervoerder de sociale veiligheid in het openbaar vervoer verbeteren in gebieden waar de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in gebieden waar de provincie Gelderland op grond van de Wet personenvervoer 2000 verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer.

Wij verstaan onder sociale veiligheid: de objectieve veiligheid onder reizigers en personeel ten aanzien van misdaad en wangedrag binnen het openbaar vervoer en bij halteplaatsen van het openbaar vervoer.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.5 Sociale veiligheid.

Let op: alleen vervoerders kunnen subsidie aanvragen. 

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Sociale veiligheid OV’.

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de kosten.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.