Snelle fietsroutes

Wilt u als gemeente een snelle fietsroute aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle fietsroute. Een snelle fietsroute is een regionale hoofdfietsroute die hoogwaardig is ingericht voor woon-werk fietsverkeer over langere afstanden en primair gericht is op snelle en efficiënte verplaatsing met optimale veiligheid. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.14 Snelle fietsroutes.

U kunt alleen een subsidie aanvragen als u als gemeente, of als vertegenwoordigende gemeente in een samenwerkingsverband van gemeenten, een uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van een snelle fietsroute met de provincie heeft gesloten.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Snelle fietsroutes'.

De aanvraag moet worden ingediend binnen 13 weken na het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.