Slimme mobiliteit

Wilt u de bestaande infrastructuur slimmer benutten door het gebruik van nieuwe technieken, data, diensten, kennis en maatregelen die het gedrag beïnvloeden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor een regionaal uitvoeringsplan dat zich richt op het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur (slimme mobiliteit). De subsidie bedraagt maximaal de bijdrage van de provincie Gelderland die in het regionale uitvoeringsplan is opgenomen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.12.

Let op: subsidie kan alleen worden aangevraagd door een regio. Daarnaast moet het regionale uitvoeringsplan voor slimme mobiliteit zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Slimme mobiliteit’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.